Oferta

Firma CONTRANS TI opracowała, wdrożyła i stosuje system zapewniania jakości spełniający wymagania normy ISO 9001:2015-10. 

POLITYKA JAKOŚCI

Uznając zasadę, że jakość świadczonych usług jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia i osiągania optymalnych zysków, dążymy tylko do takich działań, które spełniają wymagania i oczekiwania Klientów. Wychodzimy z założenia, iż bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania wśród Klientów, jak również skutecznego konkurowania wewnątrz branży.

Nasze motto zawarte w Polityce Jakości brzmi:

"Być konkurencyjnym poprzez odpowiednią jakość świadczonych usług przy wykorzystywaniu najnowszych technologii"

W naszych działaniach stawiamy sobie cele:

  1. Utrzymać i doskonalić system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001.
  2. Zapewnić wymagany poziom jakości usług.
  3. Promować rozwój załogi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, etyki zawodowej i jakości.
  4. Wdrażać nowoczesne technologie oraz dostarczać najnowszej generacji podzespoły i elementy elektroniczne.
  5. Projektować na zlecenie klienta podzespoły elektroniczne i organizować ich produkcję.
  6. Zwiększać poziom sprzedaży przy równoczesnym wzroście rentowności.

Zrozumienie Polityki Jakości przez cały personel CONTRANS TI oraz zaangażowanie w realizację przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów.

S. Kaźmirczak
Prezes Zarządu
CONTRANS TI Sp. z o.o.
Wrocław, 30.05.2018 r.